Puchar YoungTimer Party
3 eliminacje w roku, blisko 100 samochod�w, Je�eli kochasz zapach benzyny i starych samochod�w musisz nasz odwiedzi�. ;)
Zapraszamy!

Ko�o Youngtimer Automobilkubu Wielkopolskiego
wsp�pracaSurma T�umaczenia - Natalia Surma - t�umaczenia ustne (symultaniczne, konferencyjne, konsekutywne, liason, chuchotage) i pisemne
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

 FORMULARZ KONTAKTOWY 

Kontakt do organizatorw:

kontakt@youngtimerparty.plKontakt w sprawach strony:

www@youngtimerparty.pl

1