YoungTimer Party
Jeżeli kochasz zapach benzyny i starych samochodów musisz nasz odwiedzić. ;)
Zapraszamy!

Koło Youngtimer Automobilkubu Wielkopolskiego
współpracaSurma Tłumaczenia - Natalia Surma - tłumaczenia ustne (symultaniczne, konferencyjne, konsekutywne, liason, chuchotage) i pisemne
Celem zgłoszenia udziału w rajdzie Youngtimer Party - Retro Motor Show, prosimy o dokładne i uważne wypełnienie poniższego formularza.

Wszystkie pola formularza są OBOWIĄZKOWE, poza polami oznaczonymi * - te są opcjonalne.
W przypadku braków zgłoszenie NIE ZOSTANIE wysłane.

Po wysłaniu zgłoszenia i przetworzeniu danych przez Organizatorów, każda osoba, której udział został zaakceptowany otrzyma e-maila z potwierdzeniem udziału w imprezie oraz opisem dalszych kroków.

UWAGA! Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyłane jest w ciągu 60 minut. W razie jego braku prosimy o natychmiastowy kontakt.

Prosimy także na zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że rejestracja jest DWUETAPOWA i po wypełnieniu formularza i wciśnięciu "Wyślij", na kolejnej stronie należy jeszcze POTWIERDZIĆ chęć wysłania zgłoszenia.
Dopiero wówczas wysłanie akcesu można uznać za udane (towarzyszy temu otrzymanie maila z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia).Zgłoszenie udziału:

ZAŁOGA:  

 
Nazwisko kierowcy:
Ulica:
Kod pocztowy*:
(xx-xxx)
Miasto:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Nr prawa jazdy:
Pilot:
SAMOCHÓD:  

 
Marka samochodu:
Model samochodu:
Rok produkcji:
(RRRR)
Pojemność silnika:
(cm3, np. 1997)
cm3
Typ silnika:

Doładowanie:
(turbo, sprężarka mechaniczna)

Numer rejestracyjny:
(np. POXXXXX)
Moc*:
(KM)
KM
Aktualne foto samochodu:
(min. 1 zdjęcie)

Ograniczenia
  • Maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 1 MB.
  • Dozwolone są jedynie pliki graficzne w formatach JPG, GIF, PNG.
  • Maksymalnie 5 załączonych plików.

 
Zgłoszenie uczestnictwa w:
REGULAMIN:  

 
Przez sam fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik, jak również wszyscy członkowie jego załogi, przyjmują tym samym bez zastrzeżeń przepisy zawarte w Regulaminie imprezy i zobowiązują się ich przestrzegać. Jednocześnie uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
Kierowca oświadcza:
- że posiada aktualne ubezpieczenie OC (+ ewetualnie NNW) oraz,
- zgłoszony pojazd ma ważny dowód rejestracyjny i aktualne badanie techniczne.
Poprzez zaznaczenie pola po lewej stronie oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z organizacją imprezy oraz na publikowanie zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak też prawo do żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż żądanie zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych jest jednoznaczne z moją rezygnacją z udziału w imprezie.

                                 
 
1