Puchar YoungTimer Party
3 eliminacje w roku, blisko 100 samochodów, Jeżeli kochasz zapach benzyny i starych samochodów musisz nasz odwiedzić. ;)
Zapraszamy!

Koło Youngtimer Automobilkubu Wielkopolskiego
współpracaSurma Tłumaczenia - Natalia Surma - tłumaczenia ustne (symultaniczne, konferencyjne, konsekutywne, liason, chuchotage) i pisemne
Celem zgłoszenia udziału w Youngtimer Party 2018 vol. 2, prosimy o dokładne i uważne wypełnienie poniższego formularza.

Wszystkie pola formularza są OBOWIĄZKOWE, poza polami oznaczonymi * - te są opcjonalne.
W przypadku braków zgłoszenie NIE ZOSTANIE wysłane.

Po wysłaniu zgłoszenia i przetworzeniu danych przez Organizatorów, każda osoba, której udział został zaakceptowany otrzyma e-maila z potwierdzeniem udziału w imprezie oraz opisem dalszych kroków.

UWAGA! Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyłane jest w ciągu 60 minut. W razie jego braku prosimy o natychmiastowy kontakt - nie będą honorowane zgłoszenia dotyczące braku wiadomości potwierdzającej przesłane po kilku dniach.

Przypominamy także o obowiązującym limicie głośności pojazdu wynoszącym 93 dB (szczegóły w Regulaminie, którego przekroczenie spowoduje niedopuszczenie samochodu do startu.

Prosimy także na zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że rejestracja jest DWUETAPOWA i po wypełnieniu formularza i wciśnięciu "Wyślij", na kolejnej stronie należy jeszcze POTWIERDZIĆ chęć wysłania zgłoszenia.
Dopiero wówczas wysłanie akcesu można uznać za udane (towarzyszy temu otrzymanie maila z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia).Zgłoszenie udziału:

ZAŁOGA:  

 
Nazwisko kierowcy:
Ulica:
Kod pocztowy*:
(xx-xxx)
Miasto:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Klub:

Nr prawa jazdy:
Pilot:
OSOBY TOWARZYSZĄCE:  

 
Ilość osób towarzyszących
(oprócz kierowcy i pilota):
 
YTP2018 - Rajd Turystyczny - za darmo;
YTP2018 - Sport - 60 zł/os.(wliczony obiad)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SAMOCHÓD:  

 
Marka samochodu:
Model samochodu:
Rok produkcji:
(RRRR)
Klasyfikacja do YTP Sport:

Pojemność silnika:
(cm3, np. 1997)
cm3
Typ silnika:

Doładowanie:
(turbo, sprężarka mechaniczna)

Numer rejestracyjny:
(np. POXXXXX)
Moc*:
(KM)
KM
Aktualne foto samochodu:
(min. 1 zdjęcie)

Ograniczenia
  • Maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 1 MB.
  • Dozwolone są jedynie pliki graficzne w formatach JPG, GIF, PNG.
  • Maksymalnie 5 załączonych plików.
DODATKOWE INFORMACJE:  

 
Zgłoszenie uczestnictwa w:


       (niedziela)
Nocleg:
REGULAMIN:  

 
Przez sam fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik, jak również wszyscy członkowie jego załogi, przyjmują tym samym bez zastrzeżeń przepisy zawarte w Regulaminie imprezy i zobowiązują się ich przestrzegać. Jednocześnie uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
Kierowca oświadcza:
- że posiada aktualne ubezpieczenie OC (+ ewetualnie NNW) oraz,
- zgłoszony pojazd ma ważny dowód rejestracyjny i aktualne badanie techniczne.
Poprzez zaznaczenie pola po lewej stronie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie..

                                 
 
1