Puchar YoungTimer Party
3 eliminacje w roku, blisko 100 samochod�w, Je�eli kochasz zapach benzyny i starych samochod�w musisz nasz odwiedzi�. ;)
Zapraszamy!

Ko�o Youngtimer Automobilkubu Wielkopolskiego
wsp�pracaSurma T�umaczenia - Natalia Surma - t�umaczenia ustne (symultaniczne, konferencyjne, konsekutywne, liason, chuchotage) i pisemne
Poniej znajduje si regulamin na najbliszy rajd Youngtimer Party - Retro Motor Show.

Osoby chcce wystartowa prosimy o dokadne zapoznanie si ze wszystkimi zapisami tego dokumentu.

 


 

 


1