Puchar YoungTimer Party
3 eliminacje w roku, blisko 100 samochod�w, Je�eli kochasz zapach benzyny i starych samochod�w musisz nasz odwiedzi�. ;)
Zapraszamy!

Ko�o Youngtimer Automobilkubu Wielkopolskiego
wsp�pracaSurma T�umaczenia - Natalia Surma - t�umaczenia ustne (symultaniczne, konferencyjne, konsekutywne, liason, chuchotage) i pisemne


Impreza Youngtimer Party wraca w nowej formule!


PYTP W tym roku rywalizacja podzielona zostaa na dwie czci: krtki rajd po okolicach Poznania oraz prby sprawnociowe na Torze Pozna.

Do udziau zapraszamy wacicieli samochodw ktrych produkcja rozpocza si co najmniej 25 lat temu (pocztek produkcji modelu/generacji modelu).
Pierwsza zaoga na tras rajdu wyruszy z Toru Pozna o godzinie 9.00.
Okoo 10.00 na tor przyjad uczestnicy Zlotu Pojazdw Marki Trabant Pyrkomania.
Pocztek prb samochodowych na torze przewidziano na godzin 11.30.

Podczas imprezy zapewniamy mnstwo adrenaliny, pozytywnych emocji oraz moliwo sprawdzenia siebie i swojego samochodu podczas sportowej rywalizacji.

Zgoszenia do udziau w Imprezie naley skada do dnia 22.04.2018 r. na formularzu dostpnym w Internecie pod adresem: www.youngtimerparty.pl
Regulamin: http://youngtimerparty.pl/index.php?link=2

 
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26  
1